• n

  ニヒル
  きょむ - [虚無]
  cảm thấy hư vô (có cảm giác trống rỗng): 虚無感を抱く
  thế giới hư vô: 虚無的な世界

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X