• v

  はんえいする - [繁栄する]
  thành phố đang hưng thịnh: 繁栄している都市
  nền văn hóa đang hưng thịnh: 栄えている文化
  nền kinh tế hưng thịnh (thịnh vượng): 繁栄{はんえい}している経済
  おこる - [興る]
  さかえる - [栄える]
  Hưng thịnh từ buôn bán hạt tiêu.: 彼らは胡椒(こしょう)の取引きで栄えた.
  さかんな - [盛んな]
  りゅうりゅう - [隆々]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X