• exp

    てんらくする - [転落する]
    Hạ từ hạng 2 xuống hạng 4: 2位から4位に転落する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X