• v

  さげる - [下げる]
  さがる - [下がる]

  Kỹ thuật

  ディミニッシュ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X