• n

  ランディング
  ちゃくりく - [着陸]
  Điểm hạ cánh kế tiếp là Honolulu.: 次の着陸予定地はホノルルだ。
  ちゃくりく - [着陸する]
  Chiếc máy bay đó đã phải hạ cánh khẩn cấp do hỏng động cơ.: その飛行機はエンジンの故障で緊急着陸した。

  Kỹ thuật

  ランド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X