• adj

  けがらわしい - [汚らわしい]
  いやしい - [卑しい]
  かきゅう - [下級] - [HẠ CẤP]
  công việc hạ cấp: 下級な職業
  かとう - [下等]
  kẻ hèn hạ (thuộc loại hạ cấp, hạ đẳng): (人が)下等な

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X