• exp

    ひんしつをおとす - [品質を落とす] - [PHẨM CHẤT LẠC]
    pha nước thêm vào đồ uống chất cồn làm giảm chất lượng: アルコール飲料に水を混ぜて品質を落とす

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X