• n

  げんど - [限度]
  きげん - [期限]
  kì hạn để ai nộp cái gì: ~が...を提出する期限
  thời hạn sử dụng thẻ tín dụng: (クレジット)カードの有効期限
  thời hạn đóng thuế: 課税権の期限
  thời hạn trả lời: 回答期限
  kì hạn trả nợ: 借金の返済期限
  かんばつ - [旱魃]
  かぎり - [限り]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X