• exp

  きんがく - [金額]
  わりあて - [割り当て]
  chế độ hạn ngạch: ~制
  hạn ngạch: ~額
  わりあて - [割当て]

  Kinh tế

  わりあて - [割当]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X