• n

    れっとう - [劣等]
    Hãy loại bỏ những suy nghĩ thấp hèn của con người: (人)の劣等意識を解消する

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X