• n

  りゅうし - [粒子]
  ビーズ
  つぶ - [粒]
  Những hạt đã bị cháy trong quá trình sấy khô.: 乾燥中に焦げた粒
  Các hạt hoàn thiện.: 完全粒
  たね - [種] - [CHỦNG]
  シード
  かりゅう - [顆粒] - [* LẠP]

  Kỹ thuật

  セクタ
  Category: 交通
  パティキュレート
  パティクレート
  ビード
  ビードロックバンド
  ペレット
  Category: 樹脂

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X