• exp

  こくふん - [穀粉]
  シード
  しゅし - [種子]
  たね - [種] - [CHỦNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X