• n

  かりゅう - [顆粒] - [* LẠP]
  Hạt ribôsôm: リボソーム顆粒
  Hạt cà phê uống liền: インスタントコーヒーの顆粒
  Hạt đường Glucogen: グリコーゲン顆粒
  Hạt tế bào: 細胞(質)顆粒

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X