• n, exp

  こうかい - [公海]
  vùng trời và hải phận quốc tế: 公海およびその上空
  kiểm tra tàu thuyền trên vùng biển quốc tế (hải phận quốc tế): 公海での船舶検査
  tiến hành ngư nghiệp trên vùng biển quốc tế (hải phận quốc tế): 公海で漁業を行う
  nguyên tắc tự do trên vùng biển quốc tế (hải phận quốc tế): 公海自由の原則

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X