• n

  ひきよせる - [引寄せる]
  すう - [吸う]
  ふかす - [蒸かす]
  むす - [蒸す]
  hấp thịt: 肉を蒸す

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X