• v

  とる - [取る]
  hấp thu dinh dưỡng: 栄養を取る
  きゅうしゅうする - [吸収する]
  Để dễ hấp thu các chất dinh dưỡng hãy uống trước bữa ăn.: 栄養を吸収しやすくするために食事の前に飲んでください。
  うけつける - [受け付ける]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X