• n

  こうしゃく - [侯爵]
  Lãnh địa của hầu tước: 侯爵の領地
  こう - [侯]
  Hầu tước Sade nổi tiếng vì sự truy lạc của mình: サド侯爵はその倒錯し好で有名だった
  Tước vị hầu tước: 侯爵位
  Phu nhân hầu tước: 侯爵夫人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X