• n

  よは - [余波]
  hậu quả của chiến tranh: 戦争の余波
  なりゆき - [成行き]
  なりゆき - [成り行き]
  Sau khi cảnh cáo cô ta 2 lần, kết quả là anh ta rút lui: 彼女に2回警告した後、彼はその成り行きからは手を引いた
  Lo lắng về hậu quả của những thành viên trong gia đình: ~にいる家族の成り行きことを心配する
  こうけん - [後件] - [HẬU KIỆN]
  Sự giả dối của việc khẳng định hậu quả: 後件肯定の虚偽
  Phủ nhận hậu quả : 後件否定
  ききめ - [効き目]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X