• n

  そうぎ - [葬儀]
  こうじ - [後事] - [HẬU SỰ]
  ủy thác cho ai đó lo việc hậu sự: (人)に後事を託す
  Dù không có con cái nhưng việc hậu sự của bà ấy vẫn được tiến hành rất chu đáo.: 子供がなっても本人の後事はきちんとに行われた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X