• n

  もんてい - [門弟]
  もんかせい - [門下生]
  こうはい - [後輩]
  đảm nhiệm việc hướng dẫn những người vào sau (hậu sinh, hậu bối) trong câu lạc bộ: クラブの後輩の指導に当たる
  こうせい - [後生] - [HẬU SINH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X