• n

  のちのよ - [後の世] - [HẬU THẾ]
  ごしょう - [後生]
  こうせい - [後世] - [HẬU THẾ]
  để lại ~ cho con cháu (hậu thế, người đời sau, thế hệ sau, thế hệ mai sau): 後世に~を残す
  truyền lại ~ cho con cháu (hậu thế, người đời sau, thế hệ sau, thế hệ mai sau): ~を後世に継承する
  họ đã hoàn thành xong những đóng góp cho thế hệ sau: 彼らは、後世に残る貢献を成し遂げた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X