• n

  ないまく - [内幕]
  Hiểu biết về đời sống thực của giới nghệ sỹ/ thấu hiểu chuyện hậu trường của giới nghệ sỹ: 芸術家の世界の内幕に通じている
  chuyện hậu trường: 内幕もの
  うちまく - [内幕]
  hậu trường của Đảng chính trị: 政党の内幕

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X