• n

  ていすう - [定数] - [ĐỊNH SỐ]
  hằng số hệ 16: 16進定数
  じょうすう - [常数]
  こうすう - [恒数] - [HẰNG SỐ]
  Hằng số thể khí: 気体恒数

  Kỹ thuật

  コンスタント
  ていすう - [定数]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X