• n

  きゅうくつ - [窮屈]
  Bên trong máy bay rất hẹp: 飛行機の中は窮屈だ
  phát hiện ra người nào đó bên trong công-ten-nơ chật hẹp của con tàu: 船の窮屈なコンテナーの中で(人)を発見する
  せばまる - [狭まる]
  đường trở nên hẹp dần: 道が ~
  せまい - [狭い]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X