• adj

  へんきょう - [偏狭]
  Có suy nghĩ hẹp hòi.: 偏狭な考えを持っている
  Cách nhìn nhận lịch sử hẹp hòi được thể hiện sâu đậm trong cuốn sách này: 教科書に色濃く表れている偏狭な歴史観
  さもしい
  きょうりょう - [狭量]
  cảm thấy hẹp hòi: 狭量だと感じる
  cực kỳ hẹp hòi: どうしようもなく狭量な
  người có suy nghĩ hẹp hòi, nhỏ nhen: 狭量な考えの人
  bướng bỉnh hẹp hòi: 狭量な頑迷
  thái độ hẹp hòi: 狭量な態度
  trái tim hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhen: 狭量な心
  いじましい
  hắn ta là kẻ hẹp hòi: 彼はいじましい人です

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X