• exp

  ながれさぎょう - [流れ作業] - [LƯU TÁC NGHIỆP]
  Sản xuất hàng loạt~ bằng hệ thống dây chuyền .: ~を流れ作業で大量生産する
  Kỹ thuật vận hành dây chuyền lắp ráp để sản xuất ~: ~を作るための流れ作業の技術

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X