• n, exp

  じゅうような - [重要な]
  じゅうだいな - [重大な]
  シリアス

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X