• n

    かたがき - [肩書]
    trao cho ai học vị (học hàm) mới: (人)に新しい肩書きを与える

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X