• n

  じゅぎょうきん - [授業金]
  がくひ - [学費]
  trang trải học phí bằng việc làm thêm: 学費をアルバイトで賄う
  chương trình hỗ trợ học phí: 学費支援プログラム;nộp học phí: 学費を納める
  がくし - [学資] - [HỌC TƯ]
  cung cấp tiền học phí cho ai: (人)に学資の仕送りをする
  gửi tiền học phí: 学資を送る
  nợ tiền học phí: 学資ローン
  hỗ trợ (trợ cấp) học phí: 学資援助
  yêu cầu (xin) hỗ trợ học phí: 学資援助の申込
  được trợ cấp tiền học phí bốn năm ở đại học: 大学4年間の学資援助を受ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X