• exp

  りゅうがくせい - [留学生]
  Lưu học sinh đến từ ~: ~出身の留学生
  Giao lưu của lưu học sinh về việc nhập học vào một trường phổ thông trung học của Mỹ: アメリカの高校に入学する交換留学生

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X