• n

  セオリー
  しゅうもん - [宗門]
  がくせつ - [学説]
  khởi nguồn của học thuyết: 学説の起源
  công bố một học thuyết: 学説を発表する
  học thuyết của ai đó được thừa nhận rộng rãi: (人)の学説を広く認める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X