• n

  もんてい - [門弟]
  もんかせい - [門下生]
  せいと - [生徒]
  しと - [使徒]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X