• n

  かたがき - [肩書]
  trao cho ai học vị mới: (人)に新しい肩書きを与える
  がくい - [学位]
  Anh đã lấy học vị tiến sĩ (thạc sĩ) ở đâu thế.: どこで博士「修士」の学位を受けられたのですか。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X