• Kinh tế

    きかんつきてがた - [期間付手形]
    きげんかわせてがた - [期限為替手形]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X