• n

  リーグ
  どうし - [同士]
  チーム
  しゅうごう - [集合]
  かいしょ - [会所] - [HỘI SỞ]
  hội giao dịch công khai: 公開取引会所
  hội sản xuất lúa gạo: 米会所
  かいごう - [会合]
  かい - [会]
  hội cựu tu nghiệp sinh tổ chức vào ngày~ tháng~: _月_日に開かれる同窓会
  おまつり - [お祭り]
  "năm nào tôi cũng tham dự lễ hội ấy"--"lễ hội chắc lớn lắm nhỉ"--"cực kì hoành tráng": 「その祭りには毎年行ってるよ」「大きなお祭りなんでしょう?」「ものすごいよ」
  khi còn bé tôi rất thích đi xem lễ hội đó: 子どものころはそのお祭りに行くのが大好きだった
  đèn lồng ở lễ hội đó được thắp sáng rực và đủ màu sắc: そのお祭りのち

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X