• n

  ひょうぎかい - [評議会]
  hội đồng điện tử máy móc quân dụng: 軍用電子機器評議会
  hội đồng giáo dục y học AMA: AMA医学教育評議会
  hội đồng Olympic châu Á: アジア・オリンピック評議会
  Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: ハノイ市人民評議会
  ủy viên hội đồng: 評議会の委員である
  triệu tập hội đồng nhằm ra đạo luật mới trong thời kỳ
  かいどう - [会同]
  かい - [会]
  Hội đồng chấm thi: 試験委員会
  Hội đồng Châu Âu: 欧州理事会
  hội cựu tu nghiệp sinh tổ chức vào ngày~ tháng~: _月_日に開かれる同窓会
  いいんかい - [委員会]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X