• n

  ごうどう - [合同]
  けいやく - [契約]
  Từ chối thực hiện hợp đồng: 契約(の履行)を拒む
  Sự thay đổi điều khoản hợp đồng: 契約(事項)の変更
  Bản hợp đồng không được hoàn thành trong ~ năm: _年以内に完了しない契約
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh liên quan đến ~: ~に関する業務協力契約
  Hợp đồng cung cấp ~: ~を供給する契約
  Hợp đồng giao cho công ty
  アグレマン
  アグリーメント
  hợp đồng buôn bán : マーチャント・アグリーメント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X