• n

  りょうめん - [両面]
  ひょうり - [表裏]
  hai mặt của cùng một đồng xu: 同じコインの表裏
  hai mặt của sự vật: 物事の表裏
  うらおもて - [裏表]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X