• exp

  にもうさく - [二毛作] - [NHỊ MAO TÁC]
  Nông nghiệp với hai vụ một năm: 二毛作農業
  Khu vực có hai vụ một năm: 二毛作地帯

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X