• n

  おんりょう - [温良] - [ÔN LƯƠNG]
  trở thành một người phụ nữ hiền hậu như mẫu hình trước đây trong quá khứ: 以前の通りの温良な婦人となる
  おとなしい
  おんわ - [温和]
  おんわ - [穏和]
  thái độ hiền hậu: 穏和な表情
  thái độ hiền hậu, tính cách hiền lành: 態度・人柄が温和である
  こういある - [好意ある]
  しんせつな - [親切な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X