• adj

  れきぜんと - [歴然と]
  có một sự cách biệt hiển nhiên giữa A và B: AとBとの歴然とした待遇の差
  ありあり
  あきらか - [明らか]
  ありありと
  きっぱりと
  けんぜん - [顕然] - [HIỂN NHIÊN]
  Tôi nghĩ rằng việc cô ấy vào làm việc ở công ty của Nhật là điều hiển nhiên nhiên: 彼女が日本の会社に入るのは顕然だと思う
  Sự thật là điều hiển nhiên: 現実は顕然
  さぞ - [嘸]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X