• v

  わかる - [分かる]
  りかい - [理解する]
  Anh phải bắt anh ta hiểu rõ ràng ở điểm này.: この点を彼にはっきり理解させなければならない.
  ちしき - [知識]
  たいとく - [体得する]
  こころえる - [心得る]
  けんしき - [見識]
  けんぶん - [見聞] - [KIẾN VĂN]
  Công dân có nhều kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết: 見聞の広い市民
  mở rộng tầm hiểu biết ở thế giới phương Tây: 西洋の世界で見聞を広める
  Mở mang kiến thức (tầm hiểu biết) của ai đó: 見聞を広める
  こころえ - [心得]
  nền văn hóa Nhật Bản từ xưa tới nay luôn được hiểu sống như thế nào để hòa hợp với thiên nhiên.: 従来の日本文化は、生態系の中で細心の注意を払って生活するすべを心得ていた。
  Anh ấy là một nhà họa sỹ bẩm sinh và anh ấy biết cách pha màu khi chưa được học về nó.: 彼は生まれながらの画家で、教わる前から色の混ぜ方を心得ていた。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X