• adj

  げんそん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  Yêu cầu xúc tiến kế hoạch hiện có: 現存している計画の推進を要求する
  げんぞん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  Lâu đài cổ nhất hiện còn tồn tại (hiện có): 現存する最古の城
  げんゆう - [現有] - [HIỆN HỮU]
  Thay đổi tình hình hiện có: 現有代替
  Quy mô hiện có (hiện tại): 現有規模
  máy bay vận tải hiện có: 現有空軍機

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X