• n

  げんそん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  sự hiện hữu (tồn tại) của Chúa: キリストの現存
  げんぞん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  Tham quan tìm hiểu nền văn hóa Maori hiện hữu trên thế giới: 現存するマオリ文化を見学する

  Tin học

  じゅうらい - [従来]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X