• n

  ガット
  vi phạm hiệp định GATT: ガットの協定違反
  ủy ban phát triển thương mại của GATT: ガットの貿易開発委員会
  các nước thành viên của hiệp định GATT: ガット加盟国

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X