• n

  じょうやくする - [条約する]
  じょうやく - [条約]
  きょうやく - [協約]
  きょうてい - [協定]
  nói chuyện về khả năng ký kết hiệp ước liên quan đến việc sử dụng ~: ~の使用に関する協定(の可能性)について話し合う
  hiệp ước ký kết với: ~と結んだ協定
  hiệp ước nhằm ~: ~のための協定
  hiệp ước tự do thương mại giữa ~: ~間の自由貿易協定
  hiệp ước Paris: パリ協定

  Kinh tế

  こうやく - [公約]
  Category: 対外貿易

  Tin học

  コンコルド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X