• n

  ナイト
  きし - [騎士]
  hiệp sĩ thật sự quý tộc: 本当に高貴の騎士
  hiệp sĩ ga-lăng: 勇ましい騎士
  hiệp sĩ dũng cảm: 勇敢な騎士
  những hiệp sĩ đã tiếp tục trận chiến đấu dài: 騎士たちは長い聖戦を続けた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X