• n

  こうせい - [校正]
  こうせい - [校正する]
  Hiệu chỉnh: ~を校正する

  Kỹ thuật

  キャリブレート
  こうせい - [校正]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X