• n

  のう - [能] - [NĂNG]
  こうりょく - [効力]
  hiệu lực của pháp luật: 法律の ~

  Kinh tế

  ゆうこうせい - [有効性]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X