• n

  のうりつ - [能率]
  のう - [能] - [NĂNG]
  giới thiệu hiệu quả của thuốc: 薬の能書く
  こうか - [効果]
  không chứng minh được hiệu quả: 効果(のほど)が証明されていない
  hiệu quả cao nhất (của máy móc hay thuốc): 最大効果(機器や薬などの)
  kết quả của chiến dịch PR: PRキャンペーンの効果
  hiệu quả chức năng đột biến của RET: RET突然変異の機能効果
  phát triển chính sách coi trọng hiệu quả và năng suất: 効果・効率
  ききめ - [効き目]
  có hiệu quả: ~ のある

  Kinh tế

  こうりつ - [効率]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X